[CTX] [ALL]
RES_AF parameter  == RES_AF=afOrder
      afOrder == 46 | 64 | 4 | 6
          -- default: 46